Policjanci u przedszkolaków

W dniu 21.12.2018 r. do naszego przedszkola przybyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.Panowie przeprowadzili prelekcje na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw wśród przedszkolaków.

Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz zapamiętały ważne numery alarmowe 112 i 997 .Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego podczas wykonywania pracy policjanta. Jednak największym zainteresowaniem cieszyło się oglądanie policyjnego radiowozu. Dzieci miały okazję usiąść w środku samochodu a także włączyć syrenę policyjną. Dzięki takiemu spotkaniu , dzieci będą darzyły policję zaufaniem, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc.