Kadra

Pracownicy Zespołu Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie w roku szkolnym 2018/2019

dr Krzysztof Kowalczyk – dyrektor
mgr Teresa Atras – nauczyciel fizyki
mgr Alicja Barcikowska – psycholog/doradca zawodowy
mgr Małgorzata Białek – pedagog/nauczyciel wspomagający
mgr Krzysztof Błaszczak – przyroda/geografia/informatyka
mgr Katarzyna Charkot – edukacja wczesnoszkolna
mgr Leszek Darmochwał – muzyka
mgr Joanna Demczuk – nauczyciel przedszkola
mgr Krystyna Gozdecka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Paweł Haładyj – wychowanie fizyczne
mgr Danuta Hus – matematyka/chemia
mgr Roberta Hys – język polski/język rosyjski/nauczyciel biblotekarz
mgr Agnieszka Jasińska – plastyka/technika
mgr Iwona Karpińska – biologia/wdż/edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Tomasz Kruk – język niemiecki
mgr Jolanta Leszczyńska – religia
mgr Beata Niećko – nauczyciel przedszkola
mgr Edyta Pieróg – matematyka
mgr Małgorzata Pomijan – język polski
mgr Anna Sędłak – edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Skrycka – język angielski
mgr Urszula Wlizło – logopeda
mgr Anna Wrona – historia/wos/etyka
mgr Barbara Żądełek – nauczyciel przedszkola
mgr Bożena Dzięgiel – pomoc nauczyciela

mgr Agnieszka Wróbel – sekretarz szkoły
mgr Dorota Berbeć – główny księgowy
mgr Justyna Małysz – intendentka

Piotr Gleń – kucharz

Agnieszka Badzio - pomoc kucharza

Jan Krasny – woźny

Maria Bożko – sprzątaczka
Marzanna Nadolska – sprzątaczka