Wygraliśmy eliminacje gminne ogólnopolskiego turnieju BRD

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krasnystaw.

Turniej składał się z części teoretycznej test wiedzy oraz praktycznej - jazda rowerem po torze sprawnościowym. Po zakończeniu wszystkich konkurencji puchary, dyplomy i nagrody wręczali Wójt Gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk, dyrektor szkoły  Pan Henryk Długosz , Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty  Gminy Krasnystaw, mł. asp. Tomasz Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Pani Iwona Stępień - Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie .

Wyniki Szkoły Podstawowe:

  • I miejsce     -   Szkoła Podstawowa w Nr 3 w Krasnymstawie    
  • II miejsce    -   Szkoła Podstawowa w Krupem
  • III miejsce   -   Szkoła Podstawowa w Jaślikowie
  • IV miejsce  -    Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym
  • V miejsce   -    Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie – Krystian Galewski.

Wyniki Szkoły Gimnazjalne:

  • I miejsce     -    Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie
  • II miejsce    -    Gimnazjum w Jaślikowie
  • III miejsce   -    Gimnazjum w Krupem
  • IV miejsce  -     Gimnazjum w Siennicy Nadolnej
  • V miejsce   -     Gimnazjum w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii gimnazjów został uczeń Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie – Patryk Podgórski.