Rajd rowerowy klasy IV do Rezerwatu „Wodny Dół"

19 czerwca uczniowie klasy IV, którzy zdobyli niedawno swoje „Pierwsze prawo jazdy” zdając egzamin na kartę rowerową, mieli okazję sprawdzić nabyte umiejętności w czasie rajdu rowerowego do rezerwatu „Wodny Dół”. Początek wycieczki rowerowej rozpoczął się przy szkole, dalej przebiegał przez Kolonię Niemienice, Rezerwat „Wodny Dół”, Jaślików, Stężycę Kolonię, Stężycę Nadwieprzańską i Krasnystaw.

W sumie przejechaliśmy 33 kilometry po różnych nawierzchniach od drogi szutrowej, piaszczystej, asfaltowej i leśnej z pokonywaniem nierówności, kałuż wodnych i powalonych drzew.

"Wodny Dół" to rezerwat krajobrazowy o pow. 186,18 ha położony w gminie Krasnystaw, leśnictwie Niemienice. Utworzony zarządzeniem MOŚZNiL z dnia 14.06.1996r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych , dydaktycznych i krajobrazowych szczególnego krajobrazu Wyniosłości Giełczewskiej, w tym malowniczych rozcięć erozyjnych pokrytych lasem z występującymi rzadkimi i chronionymi roślinami tj: paprotka zwyczajna, zawilec żółty, przylaszczka pospolita, podkolan biały, gnieźnik leśny.

Największą atrakcją rajdu było rozpalanie ogniska w Leśniczówce Niemienice, gdzie wszyscy uczestnicy mogli upiec kiełbaskę, odpocząć i nabrać sił przed dalszą drogą i powrotem do domu.

Organizatorem rajdu był wychowawca klasy Paweł Haładyj, a pomagali mu w opiece rodzice Małgorzata Flis, Agnieszka Gańska oraz Tomasz Grabiec.

galeria