Najlepsi uczniowie 2018/2019

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 3,99

Klasa Średnia klasy Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy Uczniowie
ze 100% frekwencją
Klasa I Ocena opisowa

Emilia Bańka

Maja Demczuk

Klaudia Kozorys

Sebastian Żdżyłowski

Ocena opisowa 91,25% brak
Klasa II

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

92,59% brak
Klasa III Kacper Kozorys 90,58% Kacper Kozorys
Klasa IV 4,48

Klaudia Żuk

Oliwia Mazurek

Kamil Chwała

Wiktoria Dunaj

5,33

5,25

4,90

4,83

95,77 %

Klaudia Żuk

Antoni Pilarski

Klasa V 4,07

Nikola Krzyżanowska*

Dominika Gadomska

Wiktor Kutyba

5,46

5,08

4,85

95,94 %

Nikola Krzyżanowska

Dominika Gadomska

Alicja Kozorys

Szymon Łata

Klasa VI 3,76

Julia Mazurek

Jakub Olcha

4,92

4,75

89,94%

Julka Mazurek

Jakub Olcha

Klasa VII 3,99

Krystian Galewski

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

5,36

5,21

4,93

95,24%

Ines Dziedzic

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

Ewelina Perestaj

Mikołaj Witko

Klasa VIII 3,67 brak 92,94% brak

*najwyższa  średnia w szkole podstawowej

W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 13 uczniów z klas IV – VIII, co stanowi 17,8 % wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej.

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,08

Klasa Średnia klasy Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia 
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy Uczniowie 
ze 100% frekwencją
Klasa I Ocena opisowa

Emilia Bańka

Maja Demczuk

Klaudia Kozorys

Sebastian Żdżyłowski

Tymoteusz Sadlak

Ocena opisowa 92,51% brak
Klasa II

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

91,79% brak
Klasa III

Kacper Kozorys

Julia Gleń

Jan Sadlak

90,06% Kacper Kozorys
Klasa IV 4,45

Klaudia Żuk

Oliwia Mazurek

Kamil Chwała

Wiktoria Dunaj

5,33

5,33

5,08

4,92

92,34% Klaudia Żuk
Klasa V 4,02

Nikola Krzyżanowska*

Dominika Gadomska

Wiktor Kutyba

Agata ołówka

Michał Roman

5,85

5,31

4,92

4,92

4,77

92,44 %

Alicja Kozorys

Klasa VI 3,86

Julia Mazurek

Jakub Olcha

Bartłomiej Chachaj

5,00

4,92

4,75

90,04%

Julka Mazurek

Jakub Olcha

Klasa VII 4,08

Emilia Mazurek

Krystian Galewski

Ewelina Perestaj

5,29

5,21

5,07

93,80%

Ines Dziedzic

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Klasa VIII 4,03 Patryk Kuźmicki 4,78  89,64% brak

*najwyższa  średnia w szkole podstawowej

Na koniec roku szkolnego 2018/2019  najwyższe średnie (≥ 4,75)  uzyskało 16 uczniów z klas IV – VIII, co stanowi 21,9 % wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej.

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Gimnazjum  nr 3- średnia szkoły – 3,30

Klasa Średnia klasy Uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia frekwencja klasy Uczniowie ze 100% frekwencją
Klasa III 3,30 brak 90,35%

Emilia Karczmarek

Natalia Pereta

Kacper Szyszka

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Gimnazjum  nr 3- średnia szkoły – 3,67 

Klasa Średnia klasy Uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia 
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy Uczniowie ze 100% frekwencją
Klasa III 3,67 Patryk Podgórski* 4,83 85,86%

Emilia Karczmarek

Natalia Pereta

Kacper Szyszka

*najwyższa  średnia w gimnazjum

Na koniec roku szkolnego 2018/2019   w gimnazjum  1 uczeń uzyskał średnią ≥ 4,75, co stanowi 10% wszystkich uczniów gimnazjum.