Podsumowanie konkursu plastycznego Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

9 stycznia uczniowie z klas II-VII uczestniczyli w podsumowaniu II edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie. Zadanie polega na zobrazowaniu w dowolnej technice plastycznej wystawy, ekspozycji, konkretnego eksponatu lub prezentacji wybranego artysty, którą uczestnicy chcieliby zorganizować i oglądać w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.


W konkursie wzięło udział 5 uczniów z naszej szkoły: 
Julia Zawitarz - klasa II
Julia Gleń – klasa III
Nikola Krzyżanowska – klasa V
Adrian Traczyński - klasa V
Wiktoria Olcha – klasa VII
Największy sukces w konkursie osiągnęła uczennica klasy VII- Wiktoria Olcha, która za wykonaną pracę zdobyła wyróżnienie. Uczniowie przygotowali swoje prace konkursowe pod kierunkiem nauczycieli plastyki - Pani Agnieszki Jasińskiej i Katarzyny Charkot.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie oraz upominki, które były wręczone przez starostę powiatu krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka.
Prace biorące udział w konkursie zostały wyeksponowane w ramach wystawy pokonkursowej.