Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów 9 -15 października 2018

Ktoś list dostał. Komuś serce bije.
Idzie czytać pod kwitnące jabłonie.
Czyta. Chwyta się ręką za szyję
i dno traci, i w powietrzu tonie.

(Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „List")

To romantyczne spojrzenie na list. Teraz wszystko jest inne. Obecnie pisanie tradycyjnych listów praktycznie zanikło. Nadeszła epoka telefonu komórkowego i komputera. Może za parę lat już tylko Tydzień Pisania Listów będzie nam przypominał o tradycyjnej formie komunikacji.

9 października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Wraz z nim rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów, który trwa do 15 października. Jest obchodzony już od 1953 roku. Na początku był walką o pokój, która przekształciła się w niesienie uśmiechu dzieciom ciężko chorym, leżącym w szpitalach. Wymiana listownej korespondencji ma być pozytywnym elementem szarej codzienności.

W Polsce od 2009 roku na wielką skalę rozpoczęła się nietypowa akcja charytatywna Marzycielska Poczta. Jej celem jest wysyłanie listów, kartek i upominków do chorych dzieci przez cały rok – nie tylko przez jeden tydzień w październiku. Angażują się w tę akcję znane osoby i wielkie organizacje, aby nieść bezinteresowną pomoc dzieciom, również finansową.

Nie trzeba jednak być kimś sławnym, by wziąć udział w pisaniu listów. Na stronie Marzycielskiej Poczty https://marzycielskapoczta.pl znajdują się profile z adresami chorych dzieci. Tak mało trzeba, aby na twarzy dziecka wywołać uśmiech. Krótki list, kolorowa karta, słowa otuchy, czasem drobne upominki, są dla chorych dzieci bezcennym wsparciem z chorobą. A moc słów napisanych w tradycyjnym liście jest z pewnością silniejsza od tych wirtualnych. Dzieci bardzo lubią listy przynoszone przez listonosza. A im więcej listów, tym większe wsparcie i większy uśmiech!

W naszej szkolnej bibliotece od 9 do 15 października, czyli przez cały Tydzień Pisania Listów, będzie można zapoznać się z profilami dzieci i napisać list do wybranego przez siebie dziecka. Zachęcamy także, aby całe klasy włączyły się w tę akcję.

Na co więc czekasz?

Biblioteka i Samorząd Uczniowski