Konkurs "Mój przyjaciel miś" 2017

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Mój przyjaciel miś”.

Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności i dziecięcych talentów
  • promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej dziecka

Regulamin konkursu plastycznego „Mój przyjaciel miś”

1. Konkurs „Mój przyjaciel Miś” ma zakres szkolny.

2. Konkurs „Mój przyjaciel Miś” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.

3.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej.

4. Termin dostarczenia prac: prace plastyczne należy składać w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2017 r.

5. Data rozstrzygnięcia konkursu: 06.12.2017 r.

6. Wymogi dotyczące pracy:

  • technika: dowolna,
  • format: forma płaska – A4
  • prace powinny być opatrzone na odwrocie opisem zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu, klasę do której uczęszcza.

7. Kryteria wyboru i ocena prac.

Prace plastyczne oceniać będzie komisja konkursowa. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: I klasa, II klasa, III klasa. Na każdym poziomie wiekowym przewiduje się wyłonienie I, II, III miejsca. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

  • samodzielność wykonania
  • pomysłowość
  • stopień trudności techniki
  • staranność wykonania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

Wyniki konkursu „Mój przyjaciel Miś”

W konkursie plastycznym „Mój przyjaciel miś” organizowanym przez bibliotekę szkolną wzięło udział 11 uczniów z klas I- III. Na każdym poziomie wiekowym wyłoniono po 3 zwycięzców. Nagrodzeni zostali:

Klasa I

  • I miejsce – Wiktoria Gadomska
  • II miejsce – Roksana Podgórska
  • III miejsce – Antonina Witko

Klasa II

  • I miejsce –Jan Sadlak
  • II miejsce – Julia Gleń
  • III miejsce – Róża Perestaj

Klasa III

  • I miejsce – Klaudia Żuk
  • II miejsce – Oliwia Mazurek
  • III miejsce – Zuzanna Wiśniewska

Gratulujemy!