Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2022

14 października 2022 roku odbył się gminny Dzień Edukacji Narodowej. Tym razem miał on miejsce w Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Punktualnie o godzinie 10.00 na szkolnej stołówce dyrektor Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie Pan Krzysztof Kowalczyk przywitał zgromadzonych gości, wśród których byli:

p. Maria Pawłowicz – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatury w Chełmie; p. Edyta Gajowiak – Powroźnik – Wójt Gminy Krasnystaw; p. Wanda Domańska – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasnystaw; p. Mirosław Berbeć – wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasnystaw, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Krasnystaw; p. Beata Hartanowicz – zastępca kierownika Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów; p. Małgorzata Policha – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej; p. Andrzej Jasionowski – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym; p. Izabela Józefowska - dyrektor Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem; p. Martę Fyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie; p. Joannę Ćwikłę – dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej.

Następnie przedszkolacy i uczniowie Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej zaprezentowali gościom program artystyczny. Złożył się na niego montaż słowno-muzyczny. Na początku wszyscy zgromadzeni zaśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, potem już bardziej na wesoło młodsi i starsi recytowali wiersze przeplatane piosenkami. Sądząc po oklaskach akademia bardzo się podobała obecnym. Na zakończenie części artystycznej zgromadzeni goście wysłuchali tradycyjnego „Sto lat”. Uczniów przygotowali nauczyciele: Małgorzata Wit, Emilia Tutka i Leszek Darmochwał, dopełnieniem była dekoracja, która wyszła spod ręki Agnieszki Jasińskiej.

Kiedy uczniowie udali się na przygotowany dla nich słodki poczęstunek, głos zabrała Pani Wójt i wręczyła nagrody dyrektorom i nauczycielom. Następnie poszczególni dyrektorzy szkół wręczali nagrody swoim nauczycielom. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa pani Pauliny Sadlak.

Z naszej szkoły i przedszkola nagrody otrzymali:

p. Joanna Demczuk; p. Anna Sędłak; p. Danuta Hus; p. Roberta Hys; p. Leszek Darmochwał;
p. Agnieszka Jasińska; p. Małgorzata Wit.

Nagrodę Wójta Gminy Krasnystaw otrzymali:

p. Danuta Hus oraz p. Krzysztof Kowalczyk.

W tym roku Medalami za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:

p. Roberta Hys – Medalem Złotym

p. Małgorzata Wit – Medalem Brązowym

galeria