Zasady postępowania w czasie rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2021 r.

Początek roku szkolnego odbędzie się 01.09.2021 r. o godzinie 09.00.

Uczniowie przychodzący do szkoły przemieszczają się bezpośrednio do klas, w których odbędą się spotkania z wychowawcą.

Uczniowie klas I – VIII przemieszczają się w częściach wspólnych (korytarzach) w maseczkach.

Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego tzn. min. 1.5 m. od pracowników szkoły.

Rodzice/opiekunowie uczniów (tylko 1 na jedno dziecko) wchodzą na teren szkoły obowiązkowo w maseczce zakrywającej nos i usta i po dezynfekcji dłoni. Rodzice/opiekunowie bezpośrednio przemieszczają się do wyznaczonych sal wraz z dziećmi. W miarę możliwości i samodzielności dziecka rodzice/opiekunowie proszeni są o pozostanie poza terenem budynku szkoły.
Zakazuje się tworzenia większych skupisk na korytarzach szkoły w tym dniu szkolnym.
Wychowawca klasy przekaże wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie pandemii (stan aktualny) oraz inne informacje.


Zakazuje się przychodzenia do szkoły rodzicom/opiekunom/dzieciom, jeśli przebywają na kwarantannie lub przebywali za granicą w strefach o dużym zakażeniu koronawirusem.
Zakazuje się przychodzenia rodzicom/opiekunom/dzieciom mającym objawy przeziębienia (np. katar, ból gardła, temp. pow. 38 st.).


Rodzice/uczniowie, którzy będą chcieli w ważnej sprawie osobiście przyjść do sekretariatu szkoły, zobowiązani są do przestrzegania zasad pandemicznych, czyli: 1 osoba w sekretariacie, obowiązkowe zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni.
W czasie spotkania z wychowawcą nauczyciel/uczeń muszą korzystać z maseczki. Rodzic/opiekun, który uczestniczy w spotkaniu, ma obowiązek zasłonić nos i usta maseczką.


Spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach:
I piętro:
sala nr 6 – klasa VI
sala nr 9 – klasa IV
sala nr 11 – klasa VIII
sala nr 12 – klasa VII

II piętro:
sala nr 1 – klasa III
Sala nr 2 – klasa II
sala nr 4 – klasa I
sala nr 5 – klasa V


Po spotkaniu z wychowawcami wszyscy udają się do domu.

W dniu 01.09.2021 r. nie będzie świetlicy dla dzieci szkolnych! Swietlica rozpocznie działalność od 02.09.2021 r. na nowych zasadach, o których poinformujemy już wkrótce.
Wytyczne co do funkcjonowania szkoły od 02.09.2021 r. będą umieszczone na stronie internetowej szkoły i przedstawione przez wychowawców na spotkaniu.