II Krasnostawski Quiz Historyczny o Żołnierzach Niezłomnych

Uczennice naszej szkoły Emilia Mazurek, Ewelina Perestaj i Aleksandra Roman wzięły udział w „II KRASNOSTAWSKIM QUIZIE HISTORYCZNYM O ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH”, zorganizowanym z okazji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Konkurs odbył się pod patronatem: Pani Teresy Hałas – Posła na Sejm RP, Starosty Krasnostawskiego oraz Burmistrza Krasnegostawu.

Na początku uczestnicy wysłuchali prelekcji pracownika IPN Oddział w Lublinie p. Pawła Skroka, na temat „Żołnierzy Niezłomnych”. Następnie przy użyciu smartfonów, logując się na platformie konkursowej odpowiadali na pytania, dotyczące treści prelekcji oraz wiedzy ogólnej. Liczyła się nie tylko poprawność odpowiedzi ale również czas przeznaczony na rozwiązanie.
Wśród trzech laureatów konkursu znalazła się Emilia Mazurek, która zajęła II miejsce otrzymując dyplom i nagrodę rzeczową. Gratulujemy!

2 quiz hist

1 qiuz hist

3 quiz hist