Wizyta w jednostce penitencjarnej

29 maja 2019 r. nasi uczniowie wraz z opiekunami p. M. Pomijan i p. A. Wroną odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną. Przed wejściem na teren aresztu wszyscy zostali wylegitymowani i poddani kontroli m.in. poprzez przejście przez bramkę wykrywającą metal.

Następnie udaliśmy się do sali, gdzie funkcjonariusze zapoznali nas za specyfiką pracy Służby Więziennej. Tutaj młodzież miała możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania jednostki penitencjarnej, zadaniami przez nią realizowanymi oraz specyfiką i codzienną pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej. Uczniowie uzyskali również informacje dotyczące zasad naboru do służby oraz możliwości podjęcia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Podczas spotkania funkcjonariusze działu ochrony i penitencjarnego uświadomili młodzieży rolę więziennictwa w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz to, w jaki w sposób służba chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw i jak przygotowuje ich do powrotu do życia po odbyciu kary. Następnie młodzież miała okazję poznać specyfikę funkcjonowania jednostki penitencjarnej, poprzez zwiedzenie części obiektów jednostki. Uczniowie wraz z opiekunami zobaczyli salę widzeń, pola spacerowe oraz więzienną kaplicę Ta nietypowa lekcja pozwoliła uczniom uświadomić sobie jakie mogą być konsekwencje niewłaściwych wyborów życiowych. 
Zdjęcia: mł. chor. Magdalena Łukowiec