Wycieczka klasy VI do „Kras-Eko”

20 grudnia uczniowie klasy VI zwiedzili Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" w Wincentowie. Celem wycieczki była edukacja ekologiczna: poznanie, jak w praktyce wygląda selektywna zbiórka odpadów, recykling i utylizacja odpadów.

Po „Kras-Eko” oprowadził nas pan Robert Poniedziałek. Przybliżył działalność firmy na terenie powiatu Krasnystaw, technologie składowania odpadów,recykling. Dowiedzieliśmy się, że firma powstała w 2001 r. i obsługuje cały powiat krasnostawski.

Co roku trafia tam 9 000 ton odpadów, co oznacza, że przeciętny mieszkaniec powiatu wytwarza rocznie około 130 kg śmieci. Wszystkie odpady są segregowane na sortowni. Dzieli się je na tworzywa sztuczne,opakowania szklane, makulaturę, złom metali, dzielone jeszczena gatunki, kolory oraz odpowiednio pakowane w celu zgromadzenia ilości transportowych. Na składowisku przyjmowane są też odpady gabarytowe – meble, opony, elektrosmieci. Segregacja śmieci umożliwia odzyskanie surowców oraz zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypisku.

Uczniowie dowiedzieli się także o tym, dlaczego nie należy spalać śmieci w piecach CO - do atmosfery wydostają się wtedy szkodliwe substancje chemiczne, takie jak rakotwórcze dioksyny czy formaldehyd. Zanieczyszczenia wchłaniamy przez układ oddechowy, ale także pokarmowy. Dla przykładu: jedząc marchewkę z naszego ogródka, który jest w pobliżu trujących kominów – też sobie szkodzimy. Mimo że marchewkę zbieramy latem czy jesienią, a palimy zimą. To wszystko się później akumuluje się w naszym organizmie.

Wycieczkę zorganizowali Alicja Barcikowska i Krzysztof Błaszczak.