„Zainspirowani Sokołowskim” I Wojewódzki Konkurs o Stanisławie Sokołowskim

Z okazji 110 rocznicy urodzin mjra Stanisława Sokołowskiego Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie: „Zainspirowani Sokołowskim”, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Krasnystaw, Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik. Konkurs zakończy się uroczystym podsumowaniem w grudniu 2023 r.

Mjr Stanisław Sokołowski to postać nietuzinkowa, nauczyciel, sportowiec, olimpijczyk, przyjaciel Janusza Kusocińskiego, żołnierz września i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowany przez NKWD i PUBP w Krasnymstawie. 110 rocznica urodzin będzie okazją przypomnienia życia Stanisława Sokołowskiego i jego bohaterskich czynów.

Załącznik nr. 1         Regulamin

Załącznik nr. 2         Oświadczenie

Załącznik nr. 3         Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik nr. 4         Zgoda na rozpowszechnianie pracy