ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

brd10 maja 2017 roku w Zespole nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krasnymstawie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.

Organizatorem turnieju był pan Paweł Haładyj – nauczyciel z Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Otwarcia turnieju dokonała dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Bąk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie st. sierż. Magdalena Dolebska oraz st. post. Łukasz Haratym.

W turnieju wystartowało 6 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 25 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym m.in. zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz test z krzyżówek.

Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z dziewięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, slalom z ograniczeniem, łezka, zatrzymanie w miejscu.

Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniali nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa pani Iwona Karpińska oraz ratownik medyczny pan Michał Olszewski.

O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Krupem
w składzie: Krzysztof Kocimski, Hubert Moń, Klaudia Wilgocka, Luiza Dulbas (opiekun Mariusz Gronkowski), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie
w składzie: Aleksandra Skubisz, Milena Lis, Paweł Dziedzic, Szymon Droździński (opiekun Piotr Oleśniewicz), a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie
w składzie: Weronika Boczkowska, Martyna Jaworska, Wiktor Wiśniewski, Sebastian Olech (opiekun Paweł Haładyj).

Wśród szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Daniel Pietal, Patryk Niećko, Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie w składzie: Mikołaj Buk, Mateusz Kowalski, Mateusz Sawa (opiekun Adriana Łysakowska), III miejsce zajęło Gimnazjum w Siedliskach Drugich w składzie: Patryk Lipa, Karol Parka, Dominika Dębczuk (opiekun Kamil Siwczyński).

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Weronika Boczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie oraz Mikołaj Buk z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, dyplomy, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe i gadżety, które wręczyła pani Danuta Bąk dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie oraz pan Sławomir Kozioł wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.    Sponsorami turnieju był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw. Ponadto uczestnicy otrzymali jogurty, które przekazała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Krasnymstawie.

Laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla szkół gimnazjalnych 16 maja 2017 r. w Józefowie n. Wisłą, natomiast dla szkół podstawowych 24 maja 2017 roku w Łęcznej.