GMINNY ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BIEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

W dniu 25 kwietnia 2017r w Zespole Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krasnystaw.

Turniej składał się z części teoretycznej oraz praktycznej - jazda rowerem po torze sprawnościowym. Po zakończeniu konkurencji komisja sędziująca w składzie: dyrektor szkoły  Pan Henryk Długosz – przewodniczący komisji, Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty  Gminy Krasnystaw, st. sierżant Magdalena Dolebska, st. post. Damian Tębikowski z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie – Pani Iwona Stępień oraz opiekunowie: Pan Grzegorz Morylowski , Pan Piotr Bielesza, Pani Elżbieta Marczewska-Buk i Pan Paweł Haładyj  ustaliła następujące wyniki:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce     -        Szkoła Podstawowa w Krupem

II miejsce    -        Szkoła Podstawowa w Nr 3 w Krasnymstawie

III miejsce   -        Szkoła Podstawowa w Jaślikowie

IV miejsce  -        Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

V miejsce   -        Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie – Krystian Galewski.

Gimnazja:

I miejsce     -        Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie

II miejsce    -        Gimnazjum Nr 2 w Jaślikowie

III miejsce   -        Gimnazjum Nr 1 w Siennicy Nadolnej

IV miejsce  -        Gimnazjum Nr 5 w Krupem

V miejsce   -        Gimnazjum Nr 4 w Małochwieju Dużym

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii gimnazjów został uczeń Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie – Patryk Niećko.