FINAŁ POWIATOWY XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

13 maja 2015 roku w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Krasnymstawie odbył się Finał Powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.

Organizatorem turnieju był pan Paweł Haładyj – nauczyciel z Zespołu nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.

Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie pan Sławomir Niepogoda oraz dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie pani Danuta Bąk. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie sierż. szt. Paweł Sawa oraz sierż. szt. Janusz Konefał.

W turnieju wystartowały 3 drużyny ze szkół podstawowych i 4 z gimnazjów.

Uczniowie ze szkoły podstawowej mieli do rozwiązania test teoretyczny składający się z 20 pytań dotyczących wiedzy o ruchu drogowym oraz 10 pytań z krzyżówek, natomiast gimnazjaliści rozwiązywali test z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, oraz 10 pytań ze skrzyżowań.

Następnie uczniowie pokonywali tor przeszkód składający się z dziesięciu elementów: żmijka, korytarz z desek, równoważnia, tarka, przedmiot do przewożenia, rynna, pochylnia, slalom z ograniczeniem, łezka, kwadrat, zatrzymanie w miejscu.

Ponadto cała drużyna wykonywała w czasie 5 minut zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Konkurencję oceniali nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa pani Iwona Karpińska oraz pan Kamil Siwczyński.

O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów uzyskana przez zawodników. Poziom wiedzy i umiejętności był bardzo wysoki, a walka o poszczególne miejsca niezwykle zacięta.

Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Krasnymstawie w składzie: Wiktoria Siembiga, Alicja Kulczyńska, Daniel Piętal, Patryk Podgórski (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie w składzie: Julia Bartczak, Adela Kwiecień, Mikołaj Buk, Damian Kura (opiekun Teresa Stasiak), a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Surhowie w składzie: Weronika Kaczor, Martyna Tokarz, Norbert Malec, Mikołaj Raczkowski (opiekun Grzegorz Małek).

Wśród szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 3

w Krasnymstawie w składzie: Klaudia Sadlak, Patryk Niećko, Bartosz Daniel, (opiekun Paweł Haładyj), II miejsce zajęło Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie w składzie: Aleksandra Kowalczyk, Kinga Pintal, Maciej Kowalczyk (opiekun Adriana Łysakowska), III miejsce zajęło Gimnazjum w Łopienniku Nadrzecznym w składzie: Jakub Szadura, Marcin Sadło, Mateusz Sawa (opiekun Bożena Rybak) , a IV miejsce zajęło Gimnazjum w Siedliskach Drugich w składzie: Laura Zdanowska, Michał Pęcak, Patryk Lipa (opiekun Kamil Siwczyński).

Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali ze szkoły podstawowej Daniel Piętal, a z gimnazjum Patryk Niećko, uczniowie z Zespołu nr 3 w Krasnymstawie.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe i gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Krasnegostawu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, PZU S.A, OSM Krasnystaw oraz UKS „Trójka” Krasnystaw.

Laureaci reprezentować będą nasz powiat w zmaganiach szczebla wojewódzkiego, który odbędzie się dla szkół gimnazjalnych 22 maja 2015 r. w Józefowie n. Wisłą, natomiast dla szkół podstawowych 27 maja 2015 roku w Krynce (powiat Łuków).