Europejskie Dni Ptaków 2019

W pierwszą sobotę października uczniowie wzięli udział w międzynarodowej akcji liczenia ptaków podczas ich jesiennej wędrówki. Czteroosobowa ekipa w składzie: p. Iwona Karpińska, Emilia Mazurek, Julia Dziedzic i Oliwier Perłak wypatrywała ptaków w rolniczym krajobrazie okolic Krasnegostawu.

Efekt naszych obserwacji to 136 ptaków należących do 11 gatunków. Najliczniej pokazały się szpaki, sikorki bogatki, gawrony i kawki ale były też sójki, kosy, trznadle, myszołów i kopciuszek.
Wyniki naszych obserwacji zostaną przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) - koordynatora liczeń w Polsce. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z krajowymi wynikami liczeń na stronie internetowej OTOP-u.

galeria