I Ty zostaniesz Olimpijczykiem

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie wzięli udział w dniach 15 - 21 września 2019 roku w projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” współfinansowanym ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, do którego zostało zakwalifikowanych 14 szkół z całego kraju.

Uczniowie naszej placówki w składzie: Ewelina Perestaj, Emilia Mazurek, Julia Dunaj, Krystian Galewski uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, analitycznej i organicznej, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania. Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnik poszerzył wiedzę dotyczącą reaktywności związków nieorganicznych i organicznych, szybkości reakcji, a także prawidłowego opisywania przeprowadzonych przez siebie doświadczeń (dokonywania obserwacji, tworzenia rysunków schematycznych, zapisywania równań zachodzących reakcji chemicznych, formułowania wniosków) oraz stosowania zasad bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. Uczniowie brali także udział w bloku ćwiczeń rachunkowych, które doskonaliły i rozszerzały wiedzę o nowe treści takie jak: mol, objętość molowa gazów co pozwoliło na rozszerzenie spektrum rozwiązywania zadań. Wzięli również udział w warsztatach psychologicznych, które umożliwiły zwiększenie kompetencji interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie pracy w grupie, asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
Uczniowie mieli także możliwość poznania rówieśników z całej Polski, wymiany doświadczeń i wspólnego spędzania czasu w trakcie zwiedzania stolicy naszego kraju.
Opiekunem grupy była p. Danuta Hus.

galeria