Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży

W minionym tygodniu w naszej szkole miał miejsce projekt pod nazwą „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży z terenu gmin województwa lubelskiego". Jego celem było podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa powodziowego ludzi, mienia i środowiska. Przeprowadzone zajęcia edukacyjne odbyły się w ciekawej formie warsztatów i gier edukacyjnych. Uczniowie biorąc w nich aktywny udział, z łatwością przyswajali sobie zasady przygotowania się, postępowania w czasie powodzi i usuwania jej skutków.