Andrzejki

Dnia 28 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Niemienicach odbyła się Zabawa Andrzejkowa dla klas 1 - 3. Dzieci miło spędziły czas przy muzyce i zabawach prowadzonych przez wychowawczynie, oraz przy poczęstunku przygotowanym przez rodziców. Brały udział w wesołych zabawach i wróżbach andrzejkowych, z których najbardziej atrakcyjną były wróżby z lanego wosku. Każdy mógł wywróżyć sobie przyszłość, a jeśli nie zdążył, niech się nie martwi, bo kolejne andrzejki już za rok!