Pływamy z UKS „Trójka”

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” działający przy Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie od września organizuje dwa razy w tygodniu zajęcia nauki pływania dla dzieci z przedszkola oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Systematyczny udział w zajęciach w środowisku wodnym o specyficznym mikroklimacie, jakim jest kryta pływalnia przynosi wiele korzyści dla młodego organizmu takie jak: podniesiona odporność, skorygowane wady postawy, lepsza kondycja. Młodzi ludzie uczestnicząc w treningach nauki pływania nie zastanawiają się nad korzyściami, które z tego wynikają, a pierwsze kroki są dla nich jedynie wielką przygodą i zabawą w nowym nieznanym środowisku. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka, dlatego też akcja nauki pływania i zabawy w wodzie przynosi szerokie korzyści zdrowotne i społeczne, nie tylko w krótkim horyzoncie czasowym, ale przede wszystkim długofalowo przynosząc trwałą poprawę stanu zdrowia.

galeria