WF z klasą

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie otrzymały certyfikat potwierdzający,

że w placówce „WF prowadzony jest z klasą”. Od marca szkoła realizowała zadania

programu „WF z klasą” z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Edukacji Narodowej, „Gazety Wyborczej” i

portalu Sport.pl.

Wszystkie działania koordynował nauczyciel wychowania fizycznego pan Paweł Haładyj,

a nauczycielem wspierającym był nauczyciel geografii i przyrody pan Krzysztof Błaszczak

oraz pani dyrektor Danuta Bąk.

Program „WF z Klasą” wspiera nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów i

przyczynia się do wypracowania pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Zajęcia – tak

obowiązkowe, jak i dodatkowe - mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom

młodych ludzi.

W ramach akcji szkoła zrealizowała 3 zadania:

1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) - odbyła się ogólnoszkolna debata na temat udoskonalania

zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole , podczas której uczniowie dyskutowali nad

tym czego nie lubią i co chcieliby zmienić na lekcjach wychowania fizycznego oraz podjęli

decyzję, że dodatkowym zadaniem do realizacji będą lekcje poza szkołą.

2. Zadanie do wyboru.

Zgodnie z oczekiwaniami uczniów lekcje wychowania fizycznego odbywały się na stadionie

lekkoatletycznym, sali gimnastycznej, macie zapaśniczej i siłowni w obiektach Centrum

Sportowo- Rekreacyjnego w Krasnymstawie

3. Lokalna Akcja Sportowa (LAS)

Kolejnym zadaniem było zorganizowanie międzyszkolnego turnieju rowerowego w ramach

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych

i gimnazjalnych przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie

oraz Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie.