Projekt „Upowszechniania sportów zimowych” w Zespole Nr 3 w Krasnymstawie zakończony!

W tym roku po raz pierwszy w Szkole Podstawowej Nr 3 realizowany był projekt „Upowszechniania sportów zimowych” dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Krasnystaw. Projekt był realizowany od początku stycznia do końca marca przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Krasnystaw działający przy Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Zadaniem objęci zostali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w wieku 8 - 16 lat.

Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy: starsza klasa II - III gimnazjum oraz klasa VII szkoły podstawowej oraz grupa młodsza klasy II - VI szkoły podstawowej.

W ramach projektu młodzież brała udział w zajęciach nauki technik narciarstwa zjazdowego na stoku Bobliwo oraz nauki jazdy na łyżwach na sztucznym lodowisku w Zamościu i Lublinie. Ponadto dzięki uczestnictwu w projekcie zakupiliśmy łyżwy do prowadzenia zajęć z uczniami. Trzeba zaznaczyć, że zajęcia przyniosły wymierny efekt w postaci zdobycia umiejętności jazdy na nartach i łyżwach całej grupy. Projekt realizował i prowadził zajęcia p. Paweł Haładyj. Pomoc w opiece sprawował p. Krzysztof Kowalczyk.