Projekt powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać’’ zakończony

plywanie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie uczestniczyli w projekcie „Umiem pływać”, który jest adresowany do dzieci z klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie lekcyjnej pod okiem doświadczonego instruktora pływania pana Pawła Haładyja.

Głównymi celami projektu ,,Umiem pływać’’ jest opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, kształtowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie, wszechstronny rozwój sprawności fizycznych, efektywne wykorzystanie pływalni, jak również edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia rozbudziły w dzieciach motywację do nabywania umiejętności pływackich, czerpania radości z nauki w wodzie oraz pomoc młodym sportowcom w osiąganiu ich marzeń.

Ponadto lekcje na basenie były atrakcyjną propozycją zagospodarowania czasu wolnego uczniów, wzbogaciły ich w wiedzę na temat zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych. Udział w zajęciach dla uczestników był doskonałym początkiem przygody z pływaniem. Na zakończenie zajęć wszystkim uczestnikom projektu uroczyście wręczono Certyfikaty ukończenia podstawowego kursu nauki pływania, czepki i breloczki.