Godziny pracy szkolnego psychologa w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Dzień tygodnia Godziny
Wtorek 10:30 - 14:30
Czwartek 10:30 - 14:30
Piątek 10:30 - 14:30

Godziny pracy szkolnego pedagoga w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Dzień tygodnia Godziny
Wtorek 10:30 - 14:30
Czwartek 10:30 - 14:30
Piątek 10:30 - 14:30

Godziny pracy szkolnego logopedy w II półroczu roku szkolnego 2018/2019

Dzień tygodnia Godziny
Wtorek 10:30 - 14:30
Czwartek 10:30 - 14:30
Piątek 10:30 - 14:30