Najlepsi uczniowie za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 3,96

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Uczniowie
z wzorową

frekwencją

Klasa I

Ocena opisowa

Maja Bojarska

Ocena opisowa

              -

Klasa II

Zuzanna Bojarska

Lena Rudnik

Aleksandra Dziedzic

Kacper Piłat

-

Klasa III

Kamil Ołówka

Wiktor Flis

-

Klasa IV

4,23

     Bartosz Dziedzic

Maja Demczuk

4,92

4,83

Bartosz Dziedzic

 

Wiktoria Antoniak

Klasa V

4,40

     Patryk Dobosz

Antonina Witko

Julia Bęsiuk

Karol Dziedzic

5,08

5,00

4,85

4,77

    

Julia Bęsiuk

Klasa VI      3,96

Kacper Kozorys    

          5,00

-

Klasa VII

3,58

Klaudia Żuk

Oliwia Mazurek

4,71

4,71

-

Klasa VIII

3,65

Nikola Krzyżanowska

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

Dominika Gadomska

5,40

5,07

-

 

 

 

 

 

Adrian Traczyński

Alicja Kozorys

W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 11 uczniów;