Najlepsi uczniowie za II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,2

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Średnia frekwencja klasy

Uczniowie
z wzorową

frekwencją

Klasa I

Ocena opisowa

Kamil Ołówka

Szymon Charkot

Ocena opisowa

95,76 %

brak

Klasa II

Emilia Bańka

Maja Demczuk

Tymoteusz Sadlak

94,96 %

Igor Domański

Klasa III

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

Karol Dziedzic

Wiktoria Gadomska

94,41 %

brak

Klasa IV

4,79

Kacper Kozorys

Nicola Gańska

Jan Sadlak

Szymon Sadło

5,17

5,00

         4,75

         4,75

93,02 %

Kacper Kozorys

Klasa V

4,27

Klaudia Żuk

Oliwia Mazurek

5,00

4,85

94,60 %

brak

Klasa VI

   4,12

Nikola Krzyżanowska

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

Dominika Gadomska

Agata Ołówka

Kinga Olcha

Michał Roman

6,00

5,15

4,92

4,77

4,77

   94,71 %

Alicja Kozorys

     Mateusz Olech

Anna Osina

Klasa VII

3,49

Jakub Olcha

Julia Mazurek

4,86

4,79

94,31 %

brak

Klasa VIII

4,33

Emilia Mazurek

Krystian Galewski

Ewelina Perestaj

Aleksandra Roman

Kamil Panas

         Julia Dunaj

         5,56

5,44

5,33

5,06

5,00

4,89

96,66 %

 

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 19 uczniów,
co stanowi 28 % wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej z klas IV – VIII.