Najlepsi uczniowie za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,01

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Średnia frekwencja klasy

Uczniowie
z wzorową

frekwencją

Klasa I

Ocena opisowa

Kamil Ołówka

Szymon Charkot

Ocena opisowa

96,17 %

brak

Klasa II

Emilia Bańka

Tymoteusz Sadlak

95,37 %

Wiktoria Antoniak

Alan Mazurek

Klasa III

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

Antonina Witko

95,29 %

Roksana Podgórska

Julia Zawitarz

Klasa IV

4,65

Kacper Kozorys

Nikola Gańska

5,17

5,00

94,60 %

Nikola Gańska

Kacper Kozorys

Klasa V

4,14

Kamil Chwała

Oliwia Mazurek

4,85

4,77

93,20 %

brak

Klasa VI

3,99

Nikola Krzyżanowska

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

Dominika Gadomska

Agata Ołówka

5,77

4,92

4,85

95,94 %

Alicja Kozorys

Szymon Łata

Wiktor Kudyba

Kinga Olcha

Mateusz Olech

Anna Osina

Agata Ołówka

Klasa VII

3,33

brak uczniów ze

średnią ≥ 4,75

 

92,73 %

Adrian Mazurek

Jakub Olcha

Klasa VIII

3,94

Emilia Mazurek

Krystian Galewski

Ewelina Perestaj

Kamil Panas

Aleksandra Roman5,21

5,14

5,07

4,93

4,79

96,29 %

 

Ines Dziedzic

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 12 uczniów
z klas IV – VIII, co stanowi 12,37 % wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej.