Podsumowujemy osiągnięcia naszych uczniów

Kilka razy w roku podsumowujemy osiągnięcia naszych uczniów, którzy na różnych płaszczyznach swojej edukacji zdobywają laury i nagrody. Dzięki zaangażowaniu nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale przynoszą radość swoim rodzicom i chwałę naszej szkole. Cieszymy się niezmiernie, że tak duża grupa uczniów angażuję się w życie szkoły.

Jest to dla nas bardzo ważne, bo przez to nasza szkoła wypełnia się pozytywną energią napędzającą nas wszystkich do działania! Gratulujemy wszystkim. A Ci którzy nie otrzymali jeszcze dyplomów, otrzymają na następnym spotkaniu...

galeria