Najlepsi uczniowie 2017/2018

Najlepsi uczniowie w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,04

 

Klasa Średnia klasy Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia z przedmiotów nauczania Średnia frekwencja klasy Uczniowie ze 100% frekwencją (do 26.01.2018r.)
Klasa I Ocena opisowa

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

Wiktoria Gadomska

Ocena opisowa 92,26% brak
Klasa II

Kacper Kozorys

Jan Sadlak

87,21% brak
Klasa III

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

92,76 %

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Klasa IV 4,47

Nikola Krzyżanowska

Dominika Gadomska

Natalia Dobosz

Agata Ołówka

Wiktor Kutyba

5,45

5,09

5,09

4,91

4,82

91,82 % Milena Kulanica
Klasa V 3,83 Julia Mazurek 4,92 93,55 % Julia Mazurek
Klasa VI 4,21

Krystian Galewski*

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

Kamil Panas

5,58

5,25

5,08

4,92

91,76 %

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

Klasa VII 3,68 brak   86,71

brak

*najwyższa średnia w szkole podstawowej

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 10 uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VII.

 

Najlepsi uczniowie w I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Gimnazjum nr 3- średnia szkoły – 3,49

Klasa Średnia klasy Uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia z przedmiotów nauczania Średnia frekwencja klasy Uczniowie ze 100% frekwencją
Klasa II 3,32 brak   89,85 % brak
Klasa III 3,66

Jakub Gadomski

(najwyższa średnia w gimnazjum)

5,12 94,04%

Jakub Gadomski

Patryk Sawa

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 w gimnazjum 1 uczeń uzyskał średnią (≥ 4,75)

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,15

Klasa Średnia klasy Najlepsi uczniowie/ uczniowie ze średnią ≥ 4,75 Średnia z przedmiotów nauczania Średnia frekwencja klasy Uczniowie z wzorową frekwencją
Klasa I Ocena opisowa

Patryk Dobosz

Julia Bęsiuk

Wiktoria Gadomska

Antonina Witko

Ocena opisowa 92,35 % brak
Klasa II

Kacper Kozorys

Jan Sadlak

Julia Gleń

94,06% Kacper Kozorys
Klasa III

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Wiktoria Dunaj

Nikola Wiącek

Kamil Chwała

92,48 %

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Klasa IV 4,57

Nikola Krzyżanowska

najwyższa  średnia w szkole podstawowej

Dominika Gadomska

Wiktor Kutyba

Agata Ołówka

Michał Roman

Nikola Bobruk

Natalia Dobosz

Julia Olcha

Kinga Olcha

Mateusz Olech

5,58

 

 

 

 

5,33

 

5,00

4,92

4,83

4,75

4,75

4,75

4,75

4,75

93,45 %

Kinga Olcha

Mateusz Olech

Klasa V 3,95

Julia Mazurek

Jakub Olcha

5,00

4,92

92,2 % Julia Mazurek
Klasa VI 4,34

Krystian Galewski

najwyższa  średnia w szkole podstawowej

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

Kamil Panas

Julia Dunaj

Aleksandra Roman 

5,58 

 

 

 

5,33

5,25

5,00

4,75

4,75

91,76 %

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

Klasa VII 3,73 brak 89,87

brak

W II półroczu roku szkolnego 2017/2018  najwyższe średnie (≥ 4,75) uzyskało 18 uczniów z klas IV – VII, co stanowi 29 % wszystkich uczniów ze szkoły podstawowej.

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Gimnazjum  nr 3- średnia szkoły – 3,5

Klasa Średnia klasy

Uczniowie ze średnią ≥ 4,75

Średnia
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy

Uczniowie
 z wzorową

frekwencją

Klasa II 3,26 brak 89,41 % Kacper Szyszka
Klasa III

3,75

Jakub Gadomski

najwyższa średnia w gimnazjum)

Wiktoria Siembiga

Alicja Kulczyńska

5,39

 

 

 

 

4,89

 

4,78

87,12 %

W II półroczu  roku szkolnego 2017/2018  w gimnazjum  3 uczniów   uzyskało średnią (≥ 4,75), co stanowi 12,5 % uczniów gimnazjum.