Najlepsi uczniowie 2016/2017

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,06 (z przedmiotów obowiązkowych)

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

 

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Średnia frekwencja klasy

Uczniowie ze 100%

frekwencją

 

Klasa I

 

Ocena opisowa

Kacper Kozorys

Julia Gleń

Jan Sadlak

Ocena opisowa

 

91,85%

brak

Klasa II

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

96,67%

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Zuzanna Wiśniewska

Klasa III

Nikola Krzyżanowska

Michał Roman

Agata Ołówka

Nikola Bobruk

94,94 %

Natalia Dobosz

Alicja Kozorys

Julia Olcha

Mateusz Olech

Klasa IV

3,90

Julia Mazurek

Jakub Olcha

Bartłomiej Chachaj

Adrian Mazurek

4,75

4,67

4,5

4,5

93,59 %

Antoni Karczmarek

Julia Mazurek

Martyna Niewiadomska

Jakub Olcha

Anna Osina

Mateusz Żuk

Klasa V

 

4,27

Krystian Galewski

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

 

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

Aleksandra Roman

Kamil Panas

Julia Dunaj

5,33

5,08

4,92

4,83

4,75

4,50

96,75 %

Paulina Kozorys

Emilia Mazurek

Sebastian Olech

Ewelina Perestaj

Wiktor Wiśniewski

Natalia Wójcik

Klasa VI

 

3,95

Patryk Kuźmicki

Lillanna Kiciak

5,0

4,58

96,03 %

brak

W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 najwyższe średnie (≥ 4,5) uzyskało 12 uczniów- co stanowi 26 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.

Najlepsi uczniowie

za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Gimnazjum nr 3- średnia szkoły – 3,41

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

 

Średnia
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy

Uczniowie ze 100%

frekwencją

Klasa I

3,19

Patryk Podgórski

4,54

95,89 %

Natalia Pereta

Patryk Podgórski

Klasa II

3,40

Jakub Gadomski

najwyższa średnia

w gimnazjum)

 

Wiktoria Siembiga

Alicja Kulczyńska

4,93

4,50

4,14

95,05 %

Jakub Gadomski

Robert Kulanica

Agnieszka Osina

Patryk Sawa (zam. ul. Krakowskie Przedmieście)

Klasa III

3,63

Nikola Cichosz

Gabriela Dziedzic

Patrycja Korszla

Rita Kulczyńska

4,24

4,24

4,12

4,12

88,78%

brak

W I półroczu roku szkolnego 2016/2017   w gimnazjum 8 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,0.

1 uczeń ma średnią > 4,75, co stanowi 2,9% wszystkich uczniów gimnazjum.

 

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,14 (z przedmiotów obowiązkowych)

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

 

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Średnia frekwencja klasy

Uczniowie ze 100%

frekwencją

 

Klasa I

 

Ocena opisowa

Kacper Kozorys

Julia Gleń

Jan Sadlak

Szymon Sadło

Ocena opisowa

 

90,28%

brak

Klasa II

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Wiktoria Dunaj

97,66%

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Zuzanna Wiśniewska

Klasa III

Nikola Krzyżanowska

Michał Roman

Agata Ołówka

Nikola Bobruk

Julia Olcha

95,05 %

Natalia Dobosz

Alicja Kozorys

Mateusz Olech

Klasa IV

4,03

Julia Mazurek

Jakub Olcha

Bartłomiej Chachaj

4,92

4,92

4,83

93,60 %

Julia Mazurek

Klasa V

 

4,41

Krystian Galewski

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

 

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

Aleksandra Roman

Kamil Panas

5,51

5,42

5,33

5,00

4,83

96,37 %

Paulina Kozorys

Sebastian Olech

Ewelina Perestaj

Wiktor Wiśniewski

Klasa VI

 

4,15

Patryk Kuźmicki

Lilianna Kiciak

5,08

4,83

93,79 %

brak

W II półroczu roku szkolnego 2016/2017 najwyższe średnie (≥ 4,5) uzyskało 10 uczniów- co stanowi 21 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.

Najlepsi uczniowie

za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Gimnazjum nr 3- średnia szkoły – 3,6

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

 

Średnia
z przedmiotów nauczania
Średnia frekwencja klasy

Uczniowie ze 100%

frekwencją

Klasa I

3,27

Patryk Podgórski

4,62

95,09 %

Natalia Pereta

Patryk Podgórski

Klasa II

3,55

Jakub Gadomski

najwyższa średnia

w gimnazjum)

 

Wiktoria Siembiga

Alicja Kulczyńska

5,21

4,71

4,43

92,72 %

brak

Klasa III

3,98

Rita Kulczyńska

4,59

88,78%

brak

W II półroczu roku szkolnego 2016/2017   w gimnazjum 4 uczniów uzyskało średnią (≥ 4,5) - co stanowi 12 % wszystkich uczniów gimnazjum.