Najlepsi uczniowie 2015-2016

Najlepsi uczniowie

za II semestr roku szkolnego 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 3 – średnia szkoły – 4,22

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

Średnia
z przedmiotów

nauczania

Uczniowie ze 100%

frekwencją

Klasa I

Ocena opisowa

Oliwia Mazurek

Klaudia Żuk

Ocena opisowa

Oliwia Mazurek

Klasa II

Natalia Dobosz

Nikola Krzyżanowska

Michał Roman

Julia Olcha

Natalia Dobosz

Agata Ołówka

Klasa III

Adrian Bańka

Bartosz Brzyszko

Bartłomiej Chachaj

Adrian Mazurek

Julia Mazurek

Jakub Olcha

Jakub Olcha

Klasa IV

4,49

Krystian Galewski

najwyższa średnia

w szkole podstawowej

Emilia Mazurek

Ewelina Perestaj

Kamil Panas

Julia Dunaj

Wiktoria Olcha

Aleksandra Roman

5,45

5,36

5,18

5,09

5,00

4,91

4,91

Sebastian Olech

Aleksandra Roman

Klasa V

4,07

Patryk Kuźmicki

Lilla Kiciak

Martyna Jaworska

5,00

4,83

4,82

Martyna Jaworska

Klasa VI

4,02

Patryk Podgórski

5,09

Emilia Karczmarek

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 najwyższe średnie (≥ 4,5) uzyskało 11 uczniów- co stanowi 26 % wszystkich uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI.

Najlepsi uczniowie

za II semestr roku szkolnego 2015/2016

Gimnazjum nr 3- średnia szkoły – 3,73

Klasa Średnia klasy

Najlepsi uczniowie

Średnia
z przedmiotów nauczania

Uczniowie ze 100%

frekwencją

Klasa I

3,51

Jakub Gadomski

Wiktoria Siembiga

5,32

4,77

Jakub Gadomski

Klasa II

3,61

-

 

brak

Klasa III

4,06

Karolina Gaweł

najwyższa średnia

w gimnazjum)

Michał Mazurek

Julia Urbańska

5,42

5,00

4,89

brak

W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 najwyższe średnie (≥ 4,5) uzyskało 5 uczniów.