Konkurs „Papież święty Jan Paweł II w oczach dzieci"

Regulamin konkursu plastycznego

„PAPIEŻ- ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECI”

Konkurs odbywa się w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego.

I. Organizator

  • Biblioteka szkolna w Zespole Przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie

II. Cele Konkursu:

  1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i       działalności papieża Jana Pawła II.
  2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
  3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady Konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3- 15 lat

2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

kategoria I: dzieci przedszkolne

kategoria II:  uczniowie klas I-IV

kategoria III:  uczniowie klas V-VII i III gimnazjum

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVII Dnia Papieskiego „Promieniowanie Ojcostwa”

4. Format pracy: A-3, A-4.

5. Technika wykonania dowolna, m.in.: malarstwo, grafika, rysunek.

6. Na odwrocie każdej pracy należy ją podpisać (imię i nazwisko autora, jego wiek i klasę).

7. Prace wraz należy składać do dnia  16 X 2018 r. w bibliotece szkolnej.

8. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnienie Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

11. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 X 2018 r.

V. Uwagi organizatora:

  1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
  2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę.