Konkurs "Sto lat niepodległości”

R E G U L A M I N

Konkursów z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości

pn. „ Sto lat niepodległości”

I. Cele Konkursu:

1. Wspieranie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.

4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.

II. Organizatorzy:

Organizatorami konkursu są uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie wraz z wychowawcą

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

IV. Zakres i tematyka:

KONKURS: „KARTKA DLA NIEPODLEGŁEJ”

1. Tematem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej, na której zamieszczone zostaną życzenia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują kartkę pocztową w formacie standardowej kartki pocztowej. Wykonana praca ma zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń.

3. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza, oryginalna, przygotowana z dbałością o estetykę wykonania.

4. Tekst życzeń powinien być napisany starannie i poprawnie pod względem językowym.

KONKURS: „KOMIKS - DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Tematem konkursu jest wykonanie komiksu nawiązującego do wydarzeń związanych z drogą Polaków do niepodległości.

2. Uczestnicy konkursu przygotowują komiks w formacie A3. Komiks powinien ujmować co najmniej 5 zobrazowanych scenek komiksowych.

3. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. Przygotowana z dbałością o estetykę wykonania .

4. Tekst powinien być przygotowany z poprawnością i starannością językową.

V. Kryteria oceny prac

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  1. klasy I-III
  2. klasy IV-VI
  3. Klasy VII, VIII i III gimnazjum

Prace zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.

Głównymi kryteriami oceny pracy są:

- zgodność z tematyką konkursu,

- twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu,

- poprawność i staranność językowa,

- estetyka wykonania prac.

Oceniane będą: ujęcie tematu, pomysłowość, estetyka pracy, a także poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

VI.Termin dostarczania prac konkursowych:

Prace można dostarczać do 2 listopada 2018r., do swojego wychowawcy, wychowawcy klasy VIII, lub do uczennicy klasy VIII - Zuzanny Boczkowskiej

VII.Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

VIII.    Informacje dodatkowe:

  1. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach.
  2. Jeden uczeń może wziąć udział w obydwu konkursach.
  3. Organizatorzy nie zwracają dostarczonych prac. W stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej ekspozycję podczas rozstrzygnięcia konkursu i na stronie internetowej.