Regulamin konkursu „Z książką mi do twarzy. Selfie z książką”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie.

2. Cele konkursu:

a) mobilizowanie uczniów do czytania,

b) rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury,

c) pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,

d) popularyzacja wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży,

e) aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach,

f) kształtowanie gustów czytelniczych,

g) podniesienie poziomu czytelnictwa.3.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym lub zwykłym, czarno-białe lub kolorowe, w formacie 15x21.5. Zdjęcie należy podpisać i dostarczyć do biblioteki najpóźniej do 25 października 2019 roku.

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy przy bibliotece.

6. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie szkolnej, a zwycięskie prace na stronie internetowej szkoły.

7. Kryteria oceny:

-oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu

-walory estetyczne zdjęcia

-zgodność z tematyką konkursu.

8. Prace konkursowe będą oceniać uczniowie i nauczyciele, oddając swój głos na wybrane zdjęcie. Głosowanie odbędzie się na zajęciach z wychowawcą w terminie od 28-30 października. 9. Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!