Konkurs na światowy Dzień Książki

PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTANIE I ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Regulamin konkursu

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek i przypomni o Światowym Dniu Książki. Plakat może zawierać hasło reklamowe.

I. Cele konkursu:

 • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych,
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • podkreślanie roli czytania i książki w życiu człowieka,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.

II. Konkurs ma zakres szkolny.

III. Organizator: Biblioteka szkolna

IV. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VII i gimnazjum

V. Technika wykonania

1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formie A3 lub A2.

2. Do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną.

4. Z tyłu pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca: imię i nazwisko, klasę, autora pracy ( prace uczestnicy wykonują samodzielnie).

VI. Czas trwania: 10.04.2018 – 23.04.2018r.

VII. Termin

Prace należy składać w bibliotece szkolnej

Termin składania prac upływa 23.04.2018r.

VIII. Jury:

Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora

IX. Kryteria wyboru i ocena prac:

Prace plastyczne oceniać będzie komisja konkursowa. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Na każdym poziomie wiekowym przewiduje się wyłonienie I, II, III miejsca. Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

 • samodzielność wykonania
 • pomysłowość
 • stopień trudności techniki
 • staranność wykonania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

UWAGA uczniowie klasy VII i klas gimnazjalnych!!!

Zapraszamy do udziału w szkolnym etapie IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego

MY JEDNAK CZYTAMY

Przewidziane nagrody

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO MY JEDNAK CZYTAMY

… cóż za rzecz przedziwna

Czytanie! – jako gałązka oliwna

Lub migdałowy kwiat

C.K. Norwid

Organizatorzy :

 • II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie
 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego.

1. Cele konkursu:

 • mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy
 • rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
 • pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
 • popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży
 • kształcenie umiejętności autoprezentacji i argumentowania
 • kształcenie kompetencji czytelniczych
 • aktywizowanie uczniów przez udział w konkursach
 • podniesienie poziomu czytelnictwa

2. Konkurs jest dwuetapowy:

3. Warunki konkursu:

Finałowa Komisja Konkursowa dokona oceny uczestników na podstawie opracowanych kryteriów

Uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczeń [załącznik nr 2] i przesłania ich do 23 lutego 2018 r. na adres szkoły:

II LO im. C. K. Norwida, ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw

Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej II LO.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy i opiekunowie dyplomy.

4. Terminy poszczególnych etapów:

 • szkolny - do 23 lutego 2018 r.
 • finał - 2 marca 2018 r.

5. Szkoła zgłasza udział w konkursie. Po etapie szkolnym, najpóźniej do 23 lutego, należy przesłać pocztą bądź na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. dane uczestników oraz listę książek wybranych przez uczniów na finał.

Prosimy także o nadesłanie recenzji, prezentacji, wideobloga lub nagrania audio na w/w adres e-mailowy.

6. Lista proponowanych utworów:

 • E. J. Bronte „Wichrowe Wzgórza”
 • R. Ransom „Osobliwy Dom Pani Peregrine”
 • J. Grzędowicz „Pan Lodowego Ogrodu”
 • J. Boyne „Spóżnione wyznania”
 • E. Donoghue „Pokój

lub inne wybrane przez uczestnika.

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z nauczycielem szkolnej biblioteki