Podróże wehikułem czasu

31 maja odbyła się druga z cyklu „Podróże wehikułem czasu” lekcja historii, która nosiła tytuł „Polska w okresie rozbicia dzielnicowego”. Podczas tych zajęć w role organizatorów i przewodników po epoce wcielili się uczniowie klasy V, przekazując wiedzę swoim młodszym kolegom z klasy IV.

Zajęcia służyły utrwaleniu wiadomości o okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce. Podczas lekcji zastosowano elementy dramy, wykorzystano interaktywną oś czasu oraz mapę interaktywną. Podróżnicy w czasie pracowali w grupach nad przydzielonymi zadaniami. Zarówno przewodnicy, jak i podróżnicy po epoce świetnie wywiązali się z przydzielonych im zadań, nabywając wiedzę w ciekawy i niekonwencjonalny sposób.