Kampania informacyjna EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”

Do 4 listopada w naszej szkole realiziwana był kampania informacyjna EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood koordynowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, mająca na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat bezpieczeństwa żywności oraz zachęcania obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

W klasie czwartej na lekcjach wychowawczych oraz wychowania fizycznego realizowane były działania edukacyjne dotyczące suplementów diety, higieny żywności (w tym tematyka chorób przenoszonych drogą pokarmową) oraz znakowania żywności. Na zajęciach szczegółowo omówiono tematy alergii pokarmowych, bezpieczeństwa mięsa w Europie, bezpiecznego rozmrażania, znaczenia terminologii „należy spożyć do”, „najlepiej spożyć przed”, substancje dodatkowe w żywności oraz zanieczyszczenia w łańcuchu żywnościowym. Ponadto odbyła się prezentacja multimedialna zawierająca informacje jak utrzymać czystość, przechowywać żywność w odpowiedniej temperaturze i używać bezpiecznej wody.

Uczniowie klasy ósmej podczas godzin wychowawczych zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi, w których dowiedzieli się o istocie utrzymywania czystości podczas przygotowywania posiłków, segregowaniu żywności surowej od ugotowanej, właściwej temperaturze gotowania i przechowywania różnych produktów; znaczeniu informacji o terminie przydatności. Obejrzeli filmy na temat właściwego zamrażania i rozmrażania żywności, czytania etykiet opisujących składniki i substancje dodatkowe w produktach spożywczych. Przeczytali artykuły na temat alergenów uwzględnianych w etykietach produktów spożywczych w Unii Europejskiej  oraz o zanieczyszczeniach pojawiających się w łańcuchu pokarmowym. Rozwiązywali testy online po zdobyciu informacji z prezentacji multimedialnych, filmów i artykułów. 

galeria