Innowacja „Learning English is fun” i „English is easy.”

Znajomość języków obcych jest jedną z ważniejszych umiejętności jaką powinien posiadać współczesny człowiek. Dlatego też ważnym jest, aby nasi uczniowie mieli jak najwięcej okazji dodoskonalenia tej umiejętności. W tym roku szkolnym jest to możliwe dzięki zajęciom pozalekcyjnym z języka angielskiego, które prowadzone są w ramach innowacji pedagogicznych.

Uczniowie z klas drugiej i trzeciej pracują w ramach innowacji „Learning English is fun.” . Głównym celem tej innowacji jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego oraz umożliwienie uczniom częstszego kontaktu z językiem, dzięki zajęciom dodatkowym.

Uczniowie klasy IV pracują w ramach innowacji „English is easy.”, której celem jest pokazanie uczniom różnych sposobów na ułatwienie sobie przyswajania języka angielskiego, dzięki którym mimowolnie doskonalą swoje umiejętności nie wkładając w naukę większego wysiłku.

Podczas zajęć w ramach obu innowacji uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe poprzez oglądanie kreskówek lub fragmentów filmów w angielskiej wersji językowej, czytanie literatury dziecięcej w formie tzw. easy readers (uproszczonych lektur obcojęzycznych), zabaw i gier językowych. Zajęcia były prowadzone również z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu.

Na ostatnich przed feriami zimowymi zajęciach klasa druga utrwalała słownictwo dotyczące domu i jego otoczenia. Tworzyła rysunki wymarzonego domu i jego wyposażenia.