Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w Siennicy Nadolnej

13 października w Zespole Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbyły się gminne uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozpoczęły je przemówienia i podziękowania Krzysztofa Grabczuka - wicemarszałka województwa lubelskiego, Janusza Korczyńskiego - wójta gminy Krasnystaw , Bożeny Gawron– prezesa oddziału powiatowego ZNP w Krasnymstawie oraz innych znakomitych gości. Następnie dyrektorzy szkół z terenu gminy Krasnystaw wręczali nagrody za wzorową pracę i wybitne osiągnięcia nauczycielom. Spośród grona pedagogicznego „Trójki” w ten sposób wyróżnieni i docenieni zostali: Ewa Dudzik, Paweł Haładyj,   Beata Niećko, Anna Sędłak, Monika Skrycka, Urszula Wlizło i Barbara Żądełek.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł czas na część artystyczną. W tym roku przygotowywali ją uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem Krystyny Gozdeckiej, Małgorzaty Pomijan i Leszka Darmochwała. Pełne humoru scenki nawiązywały do realiów nauczycielskiej pracy oraz typów uczniów, z jakimi nauczyciele „zmagają” się na co dzień. Scenkom towarzyszyły krótkie piosenki. Trzeba przyznać, że wielu naszych uczniów ma duże talenty aktorskie i ich występ był bardzo udany.

Wszyscy nauczyciele zostali też ugoszczeni obiadem i ciastkami.

     A.B.

                                                                                                                

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się również w naszej szkole. Rozpoczęła ją część artystyczna, przygotowana przez uczniów. W imieniu Pani Dyrektor przemawiała pani Danuta Hus, głos zabrała również przedstawicielka samorządu uczniowskiego, oraz Rady Rodziców.