Ślubowanie klasy I

Pierwszoklasiści z naszej szkoły są już pełnoprawnymi uczniami. 29 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor  Krzysztof Kowalczyk dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając wielkim ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpiły do zaprezentowania swoich możliwości. W tej wyjątkowej chwili Pan Dyrektor pogratulował uczniom zdobytych umiejętności i wręczył im piękne, kolorowe dyplomy, rodzice zaś obdarowali swoje dzieci rogiem słodkości. Ślubowanie uczniów klasy I to ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych ale również ich rodziców, dziadków i bliskich. Ze względów epidemiologicznych w uroczystości mógł brać udział tylko jeden rodzic i brakowało uczniów klas starszych.  Ten dzień jednak pozostanie w pamięci nas wszystkich.

galeria