Europejskie Dni Ptaków

W sobotę 4 października uczniowie Zespołu Nr 3 wzięli udział w ogólnoeuropejskiej akcji liczenia ptaków odbywających jesienną wędrówkę. Akcja pod nazwą Europejskie Dni Ptaków organizowana jest już od wielu lat w pierwszy weekend października przez światową federację BirdLife International. Polskim koordynatorem akcji jest OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). W tym roku udało nam się zaobserwować między innymi myszołowa, bażanty, sójki, kopciuszki i ... stado saren.

 

 

Iwona Karpińska