„My z niego wszyscy…”


„My z niego wszyscy…”

„Świat nie zna jeszcze ogromu ofiar poniesionych przez Polskę w tej walce. Doszczętnie zniszczenie stolicy, 5 milionów pomordowanych w obozach, kilka milionów „żywych trupów”, zrujnowanych psychicznie i fizycznie, miliony wywiezionych w głąb Rosji i rozproszonych po świecie, bezprzykładne spustoszenie gospodarcze – oto wkład Polski do tej wojny, przewyższający to, co złożyły na ołtarzu wspólnej sprawy wszystkie inne narody demokratyczne.

Polska ma zatem niezaprzeczalne prawo do szacunku i pomocy całej ludzkości cywilizowanej, stała się bowiem symbolem wierności sojuszom, bezkompromisowości i walczącej demokracji.”

Testament Polski Walczącej, 1 lipca 1945 r.

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale  stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury.

(fragment listu otwartego Prezesa IPN)

Uczniowie naszej szkoły upamiętnili 75 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Gimnazjaliści wykonali gazetkę z hasłem przewodnim „My z niego wszyscy”, na której zaprezentowali sylwetki bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.

Na lekcjach historii uczniowie zostali zapoznani z wydarzeniami dotyczącymi tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy, zaś wieczorem 26 września uczniowie, wraz z nauczycielką historii, spotkali się przy pomniku bohaterów II wojny światowej w Niemienicach. Przynieśli ze sobą kilkadziesiąt zniczy, które ustawili w kształcie kotwicy - symbolu Polski Walczącej. Na miejscu wspominali osoby, których nazwiska wyryte są na tablicy pamiątkowej pomnika, gdyż wielu z nich to krewni uczniów naszej szkoły. Zapalone znicze skłoniły zapewne do refleksji i zadumy osoby mijające wieczorem to miejsce.

                                                                                                                                  Anna Wron

.