Konkurs Plastyczny "Ja i moja rodzina"

Stowarzyszenie „KRASNOSTAWIANIE” zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Miasta Krasnystaw do udziału w konkursie plastycznym pt. „Ja i moja rodzina”.

Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej oraz wyobraźni plastycznej u dzieci i młodzieży, a także promowanie wartości rodziny w życiu człowieka.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, której tematem powinna być rodzina widziana oczami ucznia, np. najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną, najcenniejsze wspomnienia, itp. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 31 października 2020 roku. Po tym dniu prace zostaną odebrane przez przedstawiciela Stowarzyszenia „KRASNOSTAWIANIE”.

Każdy uczestnik konkursu powinien do swojej pracy dołączyć kartę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, nazwa szkoły i klasa, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela.

Dane te posłużą do kontaktu oraz wydrukowania dyplomów i podziękowań. Dodatkowo do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1 do regulaminu.

W konkursie przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów trzech pierwszych miejsc w kategoriach:

klasy I – III szkoły podstawowe

klasy IV – VIII szkoły podstawowe

uczniowie szkół średnich.

Możliwe są również dodatkowe wyróżnienia

Prace będą oceniane przez Jury Konkursu.

Partnerami konkursu są:

Miasto Krasnystaw oraz Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw

Zadanie realizowane jest ze środków w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw

Zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w Konkursie!!!!!