Zasady na początek roku szkolnego 01.09.2020 r.

Początek roku szkolnego odbędzie się 01.09.2020 r. o godzinie 09.00.

Uczniowie przychodzący do szkoły przemieszczają się bezpośrednio do klas, w których odbędą się spotkania z wychowawcą.
Uczniowie klas IV – VIII przemieszczają się w częściach wspólnych (korytarzach) w maseczkach/przyłbicach lub zachowując 2 m. dystansu od drugiego ucznia lub pracownika.

Uczniowie klas I–III mogą przemieszczać się w częściach wspólnych w maseczkach/przyłbicach, ale nie mają takiego obowiązku. Jednak należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego tzn. min. 1.5 m.
Rodzice/opiekunowie uczniów (tylko 1 na jedno dziecko) wchodzą na teren szkoły obowiązkowo w maseczce/przyłbicy zakrywającej nos i usta i po dezynfekcji dłoni. Rodzice/opiekunowie bezpośrednio przemieszczają się do wyznaczonych sal wraz z dziećmi.
Zakazuje się tworzenia większych skupisk na korytarzach szkoły w tym dniu szkolnym.
Wychowawca klasy przekaże wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły w okresie pandemii (stan aktualny) oraz inne informacje.
Zakazuje się przychodzenia do szkoły rodzicom/opiekunom/dzieciom, jeśli przebywają na kwarantannie lub przebywali za granicą w strefach o dużym zakażeniu koronawirusem.
Zakazuje się przychodzenia rodzicom/opiekunom/dzieciom mającym objawy przeziębienia (np. katar, ból gardła, temp. pow. 37,5st.).
Rodzice/uczniowie, którzy będą chcieli w ważnej sprawie osobiście przyjść do sekretariatu szkoły, zobowiązani są do przestrzegania zasad pandemicznych, czyli: 1 osoba w sekretariacie, obowiązkowe zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni.
W czasie spotkania z wychowawcą nauczyciel/uczeń mogą korzystać z maseczki/przyłbicy, ale nie nie jest to konieczne. Rodzic/opiekun, który uczestniczy w spotkaniu, ma obowiązek zasłonić nos i usta maseczką/przyłbicą.
Spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach:
I piętro:
sala nr 6 – klasa VI (wych. Monika Skrycka)
sala nr 9 – klasa VIII (wych. Anna Wrona)
sala nr 11 – klasa VII (wych. Danuta Hus)
sala nr 12 – klasa V (wych. Małgorzata Wit)

II piętro:
sala nr 1 – klasa IV (wych. Roberta Hys)
sala nr 2 – klasa I (wych. Anna Sędłak)
sala nr 4 – klasa III (wych. Krystyna Gozdecka)

Uczniowie i rodzice klasy II o wszystkich szczegółach zostaną poinformowani przez panią Katarzynę Charkot.
Po spotkaniu z wychowawcami wszyscy udają się do domu.
Wytyczne co do funkcjonowania szkoły od 02.09.2020 r. będą umieszczone na stronie internetowej szkoły i przedstawione przez wychowawców na spotkaniu.