Procedury dotyczące funkcjonowania placówki w czasie epidemii koronawirusa

Procedury dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie kliknij tutaj

Karta pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie kliknij tutaj

Procedury bezpieczeństwa dzieci w klasach I-III w Szkole Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie kliknij tutaj

Procedura bezpieczeństwa uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 w czasie konsultacji kliknij tutaj

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 3
w Krasnymstawie
kliknij tutaj

Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Krasnymstawie kliknij tutaj

Karta pobytu dziecka w Przedszkolu nr 3 w Krasnymstawie w czasie epidemii koronawirusa kliknij tutaj

Procedura bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 3 w Krasnymstawie kliknij tutaj

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby COVID-19 w Przedszkolu kliknij tutaj

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników kliknij tutaj

Załącznik nr 1 - do procedury BHP - Instrukcja mycia rąk kliknij tutaj

Załącznik nr 2 - do procedury BHP - Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni kliknij tutaj