Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno - Astronautyczne

W dniu 9 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczno - Astronautyczne, na którym nasz uczeń Mateusz Matys otrzymał wyróżnienie. Jego praca prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i nietuzinkowe podejście do tematu.
Tematem referatu był: „Myśliwy o niespotykanej urodzie oraz sile. Syn Posejdona i Euriale. Król zimowego nieba - Orion i jego skarby”.
Dodatkowo do referatu Mateusz samodzielnie zmontował film, w którym umieścił między innymi swoje autorskie zdjęcia astronomiczne z obserwacji głębokiego nieba.


Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna. Wojewódzki patronat nad organizacją konkursu objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Opiekę merytoryczną nad pracą Mateusza sprawowała pani Teresa Atras, nauczyciel fizyki.
Gratulujemy Mateuszowi i życzymy sukcesów w astronomicznej fotografii!

1 astronom

2 astronom

4 astronom