Przedstawienie o problemie smogu

Zanim uczniowie „Trójki” rozeszli się na przerwę świąteczną, pod kierunkiem p.Alicji Barcikowskiej przygotowali przedstawienie o problemie smogu. Smog (od angielskich słów smoke + fog czyli dym + mgła) to zjawisko atmosferyczne, które powstaje wskutek zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim przez tzw. pyły zawieszone.

Mogą one zawierać różne substancje toksyczne: rakotwórczy benzo(a)pirenu, tlenki azotu i siarki, metale ciężkie i inne toksyczne substancje zawieszone w powietrzu. Uczniowie klas II-III wcielili się w chmurki smogu i zobrazowali, w jaki sposób szkodzą naszemu zdrowiu.
Czy wiecie, że oddychanie powietrzem zanieczyszczonym smogiem szkodzi nam podobnie jak bierne wdychanie dymu papierosowego? Przyczynia się do chorób układu oddechowego, układu krążenia, nowotworów i alergii. Niestety ten smog powodujemy my sami: za 80 proc. niskiej emisji, czyli smogu, odpowiadają w Polsce kotły węglowe niskiej jakości w gospodarstwach indywidualnych i spalanie w nich niskiej jakości opału, a także nielegalna, ale częsta praktyka spalania śmieci.
Po przedstawieniu rozdawaliśmy też ulotki z informacjami, jak chronić dzieci przed smogiem, gdyż to dzieci są najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.

PS. Tak, dekoracja jest częściowo jasełkowa

1smog

4smog

5smog

2smog