Warsztaty Profilaktyczne

Profilaktyka to zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego różnorodnymi metodami i środkami. Jedną z form są warsztaty profilaktyczne, które odbyły się w naszej szkole w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki dzięki Urzędowi Gminy Krasnystaw.Prowadził je trener firmy szkoleniowej – Studio Edukacji i Rozwoju Osobistego Pan Piotr Tytoń.

Spotkania odbyły się w każdej grupie wiekowej. Dotyczyły profilaktyki mediów i komunikacji:
- Media - profilaktyka zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. „W magicznej sieci” – klasy I, II, III.
Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie przeglądać strony Internetowe, poznali zasady racjonalnego korzystania z mediów, czyli jak ograniczyć czas spędzony przed telewizorem i komputerem. Poznali także zagrożenia, jakie może napotkać w sieci, potrafią chronić swoją prywatność i dane osobowe.
- Komunikacja – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i kształtowanie własnej tożsamości. „Dobre relacje kluczem do sukcesu” – klasy IV, V.
Uczniowie uświadomili sobie, że dzięki właściwej komunikacji, wyznaczaniu celów łatwiej można dojść do porozumienia w grupie rówieśniczej. To komunikacja pozwala odnieść sukces.
- Mobbing rówieśniczy - „Sam pośród swoich” – klasy VI, VII, VIII.
Dzięki warsztatom, uczniowie uświadomili sobie jak ważną rolę odgrywa w procesie dręczenia zachowanie każdego z nich, jak duży wpływ mają na poczucie wartości i przynależności do klasy osób będących ofiarami mobbingu
.

galeria